Division forest_Ads
Edu_Barabardiya

गजल

Bidhut Notice
Geruwa GIF

सीता थारु (निश्छल)

कोइ जग्ना कोइ सुट्ना, कैसिन तक्दिर हो ।
थुक्क। मिलके फे छुट्ना कैसिन तक्दिर हो ।।

Basgadhi PSA_final

जिन्दगीके डोरिया बल्गर बनैटी –बनैटी
आधा डगरिम टुट्ना कैसिन तक्दिर हो ।।

यी तक्दिर का चीज हो हेरे फे नमिल्न,
कभु जुट्ना कभु फुट्ना कैसिन तक्दिर हो ।।

मिठमिठ खैना–पिना राहरंगीत कर्ना नाही
सदिमान ढेंकी कुट्ना कैसिन तक्दिर हो ।।

कोइ जोन्ह्याँ कोइ यहाँ धर्तीके ढूर
अप्ने मनैनसे लुट्ना कैसिन तक्दिर हो ।।

Leave A Reply

Your email address will not be published.